Un produs Centrul de Instruire si Consultanta Labor
Luni 28 mai. 2018 ora: 10:54

Bun venit la Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor, lider în dezvoltare profesională!

Venim în întâmpinarea problemelor tale şi îţi oferim o serie de CURSURI şi consultanţă pentru a găsi nu doar un simplu loc de muncă ci "JOB-UL" care ţi se potriveşte perfect!
 
OPERATOR CIRCUITE REŢEA APĂ
Durata: 30 ore pregătire teoretică, 10 ore pregătire practică
Competenţe dobândite:
- Executarea lucrărilor de spălare la reţelele de alimentare cu apă
- Prelevarea probelor de apă
- Supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă
Detalii
 
INSTALATOR APĂ-CANAL
Durata: 30 ore pregătire teoretică, 10 ore pregătire practică
Competenţe dobândite:
- Montarea reţelelor exterioare de canalizare
- Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
- Remedierea defecţiunilor şi/sau avariilor apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare
Detalii
 
ELECTROMECANIC STAŢII POMPARE APĂ-CANAL
Durata: 30 ore pregătire teoretică, 10 ore pregătire practică
Competenţe dobândite:
- Verificarea instalaţiilor şi echipamentelor electromecanice
- Efectuarea lucrărilor de mentenanta la instalaţiile şi echipamentele specifice din staţiile de pompare/tratare/epurare apă şi canalizare
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Optimizarea regimurilor de funcţionare (hidraulic, energetic şi mecanic) a instalaţiilor de pompare şi/sau a pompelor
- Stabilirea cauzelor unei funcţionări defectuoase(hidraulice, mecanice) sau a înregistrării unui bilanţ energetic nefavorabil, prezentarea măsurilor necesare pentru îndepărtarea acestora
- Efectuarea de lucrări de reparaţii, modernizări sau retrofitări necesare pentru punerea de acord(cu cheltuieli minime dar cu bilanţ energetic competitiv), a performanţelor instalaţiei de pompare şi a agregatelor de pompare, cu noile cerinţe ale consumatorilor.

Detalii
 
ALEGEREA POMPELOR
Durata: 2 zile
Competenţe dobândite:
- Fazele de realizare a unei investiţii (ofertare, analiza ofertelor, studii de fezabilitate, proiectare, asistenţă tehnică la montaj, punere în funcţiune), proiecte de reabilitare a instalaţiei şi/sau a agregatelor de pompare, perfecţionarea personalului tehnic şi lucrativ
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Generalităţi, prezentarea pompelor centrifuge
- Caracteristicile instalaţiei de pompare
- Segmentul de aspiraţie a instalaţiei
- Segmentul de regulare al instalaţiei
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Organizarea activităţii de protecţie a muncii
- Asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă
- Instruirea personalului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă
- Asigurarea echipamentului individual de protecţie/lucru
Detalii
 
Competenţe dobândite:
- Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
- Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
- Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
- Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în caz de urgenţă
Detalii
 
MANAGEMENTUL AFACERILOR
Durata de pregătire: 30 ore
Competenţe dobândite:
- Cunoştinţe despre management, marketing, comunicare, cercetare, contabilitate, resurse umane, luarea deciziilor
- Planificare financiară
- Cunoaşterea cerinţelor legale şi de afaceri
- Negociere
- Promovarea afacerii
- E-Business
- Coordonarea angajaţilor
- Siguranţa la locul de muncă
Detalii
 
Teme abordate:
1. Cunoaşterea rolului şi importanţei apei potabile pentru sănătatea publică.
2. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în domeniu – condiţie obligatorie pentru producătorii şi distribuitorii de apă potabilă, inclusiv îmbuteliată.
3. Cunoaşterea şi respectarea cerinţelor de igienă pentru funcţionarea unităţilor de producere şi distribuţie a apei potabile, inclusiv îmbuteliată, sigure pentru sănătatea publică (consum uman)Detalii
 
Teme abordate:
1. Însuşirea unor cunoştinţe minime privind rolul şi importanţa apei potabile pentru sănătatea publică.
2. Însuşirea unor cunoştinţe minime privind calitatea apei potabile.
3. Însuşirea unor cunoştinţe minime privind legislaţia în domeniu.
4. Respectarea normelor de igienă pe întreg fluxul tehnologic pentru siguranţa calităţii apei potabile.
5. Respectarea normelor de igienă privind amplasarea conductelor de transport şi distribuţie a apei potabile.
6. Cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă privind stocarea apei potabile.
7. Cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă pentru produsul expus şi vândut (apă potabilă îmbuteliată) şi privind comercializarea apei potabile îmbuteliate, inclusiv prin circuite închise (dozatoare).
8. Respectarea normelor de igienă individuală.

Detalii
 
Teme abordate:
1. Însuşirea unor cunoştinţe minime privind rolul şi importanţa apei potabile pentru sănătatea publică
2. Însuşirea cerinţelor de igienă privind amplasarea şi materialele folosite pentru conductele de transport şi distribuţie a apei potabile
3. Folosirea corectă a materialelor şi substanţelor utilizate la curăţarea şi dezinfecţia spaţiilor de lucru şi/sau a rezervoarelor de stocare şi a conductelor de transport sau depozitare a apei potabile.

Detalii

SUPORT ONLINE

msg_status Secretariat
msg_status Marketing

msg_status Director
 

CONTACT

Tel/fax:
+4 0243.236.418
E-mail:

centrullabor@yahoo.com

Newsletter

Introduceti adresa de e-mail pentru a va abona la noutati.
DESCARCA Formular de inscriere la cursuri
DESCARCA